Chi nhánh GPBank Gia Lai

Ngân hàng Dầu Khí Toàn Cầu có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Gia Lai. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Pleiku 2 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của GPBank Gia Lai


  • Thành Phố Pleiku
  • GPBank Trung tâm Thương mại Pleiku

    Số 87 Đinh Tiên Hoàng, phường Diên Hồng, Thành phố Pleiku, Gia Lai

  • GPBank Gia Lai

    16 -16A Phạm Văn Đồng, Phường Hoa Lư, Thành phố Pleiku, Gia Lai

Chi nhánh Ngân hàng Dầu Khí Toàn Cầu tại Gia Lai