Ngân hàng Dầu Khí Toàn Cầu GPBank

 • Swift Code: GBNKVNVX
 • Telex:
 • Địa chỉ trụ sở chính: 109 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm , Hà Nội
 • Số điện thoại: 043 734 5345
 • Số Fax: 043 726 999
 • Website: www.gpbank.com.vn
 • Email: info@gpbank.com.vn
 • Giờ mở cửa Ngân hàng Dầu Khí Toàn Cầu
  Ngày Thứ Sáng Chiều
  Thứ Hai
  Thứ Ba
  Thứ Tư
  Thứ Năm
  Thứ 6
  Thứ Bảy
  Chủ nhật

Chi nhánh ngân hàng GPBank tại các tỉnh thành